Na 27 jaar U ten dienste te hebben gestaan

is de winkel dichtgegaan op 1 januari 2022